Zorgtoeslag

De premie van de ziektekostenverzekering kan voor mensen met een laag inkomen soms een financiële last vormen.  Om deze last beter draagbaar te maken, is de zorgtoeslag in het leven geroepen.  De zorgtoeslag vraagt u samen met uw eventuele partner aan. Hiervoor moeten zij een serie voorwaarden voldoen:

  • Ouder zijn dan 18 jaar. Kinderen tot 18 jaar komen niet in aanmerking voor zorgtoeslag, omdat ze tot die tijd zijn meeverzekerd met hun ouders.
  • Een Nederlandse zorgverzekering hebben
  • Het gezamenlijk inkomen mag niet te hoog zijn
  • Een Nederlandse nationaliteit hebben of een geldige verblijfsvergunning
  • Het (gezamenlijke) vermogen mag niet te hoog zijn

In de volgende situaties maakt u geen aanspraak op zorgtoeslag, omdat u zelf geen Nederlandse zorgverzekering hebt afgesloten:

  • U bent militair
  • U bent gedetineerd
  • U bent gemoedsbezwaard
  • U ben in Nederland voor uw studie

In sommige gevallen, is het ook mogelijk om zorgtoeslag te krijgen wanneer u of uw partner in het buitenland woont of werkt.