Inkomensafhankelijke bijdrage

Nederlanders die werken of een uitkering ontvangen, betalen een inkomensafhankelijke bijdrage. Deze bijdrage bedraagt 7,1% van het inkomen, en kan oplopen tot maximaal €50.065. De inkomensafhankelijke bijdrage wordt meestal betaald door de werkgever of uitkeringsinstantie. Hierbij geldt de som van het loon uit dienstbetrekkingen, uitkeringen en lijfrente-uitkeringen. De werknemer of uitkeringsinstantie betaalt tevens belasting over deze bijdrage.

Een klein aantal groepen betaalt de inkomensafhankelijke bijdrage zelf, In dit geval bedraagt de inkomensafhankelijke bijdrage 5% van het inkomen. Dit bedrag wordt betaalt vanuit een belastingaanslag of wordt ingehouden via de loonheffing.