Collectieve verzekering

Een collectieve verzekering is een verzekering die met een grote groep mensen wordt afgesloten. In Nederland zijn een groot aantal werknemers collectief verzekerd bij hun bedrijf. Ook sportverenigingen en patiëntenverenigingen bieden dikwijls een collectieve verzekering aan.

Voor bepaalde doelgroepen kan een collectieve verzekering extra aantrekkelijk zijn, zoals bijvoorbeeld chronisch zieken. Een verzekeraar met veel klanten die dezelfde aandoening hebben, kan scherper onderhandelen met zorgaanbieders over de prijs van behandelingen en controles. Tevens krijgen deze verzekeraars geld van de overheid voor het aannemen van groepen chronisch zieken, door middel van het vereveningsfonds.

De gemiddelde collectieve verzekering geeft een korting van rond de 7 procent, wat neerkomt op ongeveer 80 tot 98 euro per jaar. Ook wordt in sommige gevallen korting gegeven op collectieve verzekeringen.

Ondanks de bovengenoemde voordelen van de collectieve verzekering, is het aan te raden niet automatisch te kiezen voor een collectieve verzekering, omdat deze niet perse goedkoper hoeft te zijn dan een reguliere ziektekostenverzekering. Goed vergelijken is dan ook een pre.