Basisverzekering

De basisverzekering dekt de meeste noodzakelijke medische zorg, zoals huisartsen, specialisten, ziekenhuizen en kraamzorg. Voor een dekking die buiten het basispakket valt, kunt u een aanvullende verzekering afsluiten.

De dekking van de basisverzekering is bij elke verzekeraar gelijk. In de verzekeringsvoorwaarden staat in detail vermeld wat uw zorgverzekeraar onder welke omstandigheden dekt.  Zaken die bij elke zorgverzekeraar standaard worden gedekt zijn:

 • Zorg verleend door ziekenhuizen, specialisten, huisartsen en verloskundigen
 • Medicijnen
 • Medische hulpmiddelen
 • Paramedische zorg, oefentherapie of fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en dieetadvies.
 • Tandheelkunde tot het 18e jaar
 • Specialistische tandheelkunde en een eventueel kunstgebit
 • Ziekenvervoer per ambulance en zittend vervoer
 • Kraamzorg

Verzekeraars hanteren verschillende tarieven en voorwaarden waardoor het zin heeft om verzekeraars met elkaar te vergelijken, bij het kiezen van een basisverzekering. Ook de inhoud van de basisdekking verandert van tijd tot tijd. Veranderingen worden bij aanvang van een nieuw jaar ingevoerd. Sinds rond deze tijd ook veranderd kan worden van zorgverzekeraar, kan het jaarlijks onder de loep nemen van uw zorgverzekeraar veel voordelen met zich meebrengen. Voor 2013 zijn de volgende aanpassingen van het basispakket voorgesteld:

 • Het eigen risico gaat dit jaar omhoog van 220 euro naar 350 euro.
 • Rollators en eenvoudige loophulpmiddelen verdwijnen uit het basispakket.
 • Er komt een eigen bijdrage van 25 procent bij aanschaf van gehoortoestellen.
 • De eigen bijdrage in de curatieve geestelijke gezondheidszorg (tweedelijns ggz) komt te vervallen.
 • Het stoppen-met-rokenprogramma komt terug in het basispakket.
 • Dieetadvies wordt weer vergoed, tot maximaal drie behandeluren.
 • Er komt een vergoeding op drie ivf-behandelingen (reageerbuisbevruchting)
 • Kinderen jonger dan 6 jaar, die blijvende tanden en kiezen krijgen, krijgen de fluoridebehandeling vergoed.